Showing posts with label beauty tips. Show all posts
Showing posts with label beauty tips. Show all posts

Tuesday, 23 February 2021

വേനൽക്കാലത്തെ ചർമ്മ സംരക്ഷണം - Summer Season home made Skin care Tips

 വേനൽക്കാലം എത്തി, അതിനാൽ മുഖകാന്തിക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്ന പലതിനേയും നേരിടാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ചൂട് കൂടാൻ കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ തണുപ്പ് നിലനിർത്താൻ ധാരളം വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുക. വേനൽക്കാലത്തെ ചൂടിൽ നിന്നും ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വീട്ടിൽ തന്നെ ഫേസ്പാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. തണ്ണിമത്തൻ, നാരങ്ങ, തേൻ, തെര് തുടങ്ങി സ്വന്തം അടുക്കളയിൽ തന്നെയുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ചർമ്മത്തിന് തണുപ്പ് നൽകുന്ന ഫേസ്പാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇവയെല്ലാം ചർമ്മത്തിന് സ്വാഭാവിക തിളക്കം നൽകാനും വിയർത്തിരിക്കുന്നത് തടയാനും സഹായിക്കും

ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാമ്പഴ ചാറ് എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൺ പാൽപ്പാടയും ഒരു ടേബിൾ  സ്പൂൺ തണുത്ത പാലും ചേർക്കുക. ഈ ചേരുവകൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടുക. ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കഴുകി കളയുക.

വേനൽക്കാലത്ത് ചർമ്മത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ തണ്ണിമത്തൻ സഹായിക്കും. തണ്ണിമത്തന്റെ കാമ്പ് അരകപ്പ് എടുത്ത് അതിൽ ഒരു ടേബിൾസ്പ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുക. ഈ മിശ്രിതം നന്നായി ചേർത്തിളക്കി മുഖത്ത് പുരട്ടുക.

ചർമ്മത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന സുരക്ഷിതമായ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജന്റായിട്ടാണ് നാരങ്ങയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ചൂടേറ്റ് മുഖത്തിന്റെ നിറം മങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സപൂൺ നാരങ്ങ നീരും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും ചേർത്തിളക്കിയ മിശ്രിതം പുരട്ടുക.

കിവിയിൽ ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അരകപ്പ് കിവി നീരിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൺ ബദാംപാലും ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനും ചേർത്തിളക്കി മുഖലേപനം ഉണ്ടാക്കുക.

ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം മെച്ചപ്പെടാൻ തൈര് സഹായിക്കും. വേനൽക്കാലത്ത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ വീതം തണുത്ത തൈര് മുഖത്തും കഴുത്തിലും പുരട്ടുക

വേനൽക്കാലത്ത് ചർമ്മത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണകരമാകുന്ന പച്ചക്കറികളിൽ ഒന്നാണ് വെള്ളരിക്ക. ഒരു വെള്ളരിക്ക, മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഒരു ടീസ് പൂൺ തൈര് എന്നിവ നന്നായി ചേർത്തിളക്കിയ മിശ്രിതം ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടുക.

ഒരു പൈനാപ്പിളിന്റെ കാമ്പ് അരച്ച് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി മുഖത്ത് പുരട്ടുക. ഇത് ഉണങ്ങി പത്ത് മിനുട്ടിന് ശേഷം റോസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകി തുടയ്ക്കുക.

Sunday, 21 February 2021

BEAUTY ISN'T ENOUGH - Looking good despite the rains.

 It is believed that the inner prettiness of a woman is mostly appreciated by a woman who is not gorgeous bodily can be the woman of thousands of hearts with her inner charm and fascination because a woman's greatest asset is her beauty. Contrary to this proclamation we are familiar with a famous proverb “First impression is the last impression."

In our day-to-day lives we come across so many women don't identify or have a formal connection with. At that moment we judge them by their physical beauty, outfit, make-up, accessories, etc. It is human nature that we never lose an opportunity of seeing anything that is beautiful for beauty is divine. Every woman wants the art of carrying herself smartly in the male-dominant society.

The monsoon has come to free us from hot weather but we have no freedom from work and office and days out in the summer season. Do you go out far during the monsoon which will ruin your make-up all the time? Go out confidently even when it is raining cats and dogs being without concerned about your make-up. Smart use of products will make sure that make-up is in place and you look pretty even during heavy rains. In the monsoon, dense make-up has a risk of being smudged and washed out severely and so light and sheer make-up is advisable. Use waterproof mascara, transferresistant lipsticks and waterproof liners and you may even use waterproof foundation, if it is necessary for you. Here are some tips to keep you nice-looking when it is raining:

• Wash and cleanse your face thoroughly and rub an ice cube on it for five to 10 minutes to lower the sweating rate so that the make-up stays for a longer period.

• Women with oily skins can use astringents while women with dry to normal skin can use toners after applying ice to cool and refresh the skin.

• Avoid foundation and prepare the base of your make-up using powder slightly.

• A sheer film of light brown, beige, pastel or pink cream eyeshadow can be used along with a thin line of eyeliner and a coat or two of waterproof mascara. The most common slip-up is to have rains running out your mascara and eyeliner. It is the biggest make-up disaster that leaves your embarrassed. Always use a waterproof mascara and eyeliner, the best trick is to use a transparent mascara and a kajal pencil. Nowadays, you get trendy colours like aqua blue, and coral green in kajal pencils which will go perfectly with the season.

• Lip gloss is a strict no-no this season. The rains will cause it to drip. Use a lip pencil to outline your lips. Use a lip balm to give a nude look. If you still want to add colour, then go for a matt-based lipstick in browns, nude or light colours. Peaches, corals, nudes are in this season.

• Soft matt lipsticks are preferable for most ladies during the monsoon but you may use a soft brown or pink shade with sheer gloss.

• Check out for lipsticks which have long-lasting properties. Before buying, make sure they are marked as 24 hours stay and long lasting.

• Do not neglect to use water based moisturisers during the rainy season to keep away the oily skin, acne and water loss due to perspiration sweating.

• Keep your hairstyle simple and easy. You may use bangs and layered hairstyles instead.

• Bright jewellery is in vogue during the monsoon but this is the minimalist year, so you may opt for stone-studded light jewellery.

• If you must use blush, keep it light and blend it well. Cream blush in shades of pink, peach and brown can be used.

• Avoid using pressed powder in the monsoon as it can form patches on the skin. If you must use it, use it sparsely or use the loose powder.

Kohl should be avoided and water-resistant mascaras and eyeliners should be used.

• During this time, keep your eyebrows in shape with threading and hair gel as you cannot use eyebrow pencil during a downpour.

• Wash you hair regularly and massage your scalp regularly to keep dandruff and other hair problems out of your way.

• Denims are not for the monsoon; wear light cotton fabrics, capri pants and three-fourths.

• Umbrellas and raincoats are also in fashion. Buy some in cheerful, happy colours.

• White and light colours can easily get muddy, so avoid them.

• Throw your leather boots and high heels at the back and wear sneakers and sandals.

So go ahead and make people turn their heads with your new look this monsoon.

What clothes we opt for in the rainy season is also very essential. It can certainly be hard-hitting to dress for a rainy day because there are so many things to mull over. From what kind of fabric you can wear to how to stay dry without sacrificing style, dressing well when it's raining out requires a little planning in advance.

Don't worry, though. It's easier I than most people think to dress for a

rainy day. Here are some rainy-day fashion tips, as well as six outfit ideas for rainy days.

Thursday, 14 January 2021

മുഖക്കുരു നിയന്ത്രിക്കാൻ

മുഖക്കുരു നിയന്ത്രിക്കാൻ 

* അമിതമായ സംഘർഷം കുറയ്ക്കുക. 
* ഗ്ലിസറിൻ കലർന്ന വൈറ്റമിൻ ഇ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ദിവസവും മൂന്നുനേരമെങ്കിലും മുഖം കഴുകുക. 
* ആവശ്യത്തിന് കാത്സ്യം കഴിക്കുക.
* നെറ്റിയിലേക്ക് മുടികൾ ഊർന്നുകിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 
* മുഖക്കുരുവോ, ചുവന്ന പാടോ കണ്ടാൽ അത് പൊട്ടിക്കരുത്.
* എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും മുഖം നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം ഹെർബൽ മോയിസ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുക

താരൻ അകറ്റാൻ ഏതാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ

താരൻ അകറ്റാൻ ഏതാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 സ്ത്രീ സൗന്ദര്യസങ്കൽപ്പത്തിൽ മുടിക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ആരോഗ്യമുള്ള ഇടതൂർന്ന കാർകൂന്തൽ ഏത് സ്ത്രീയുടെയും അഭിമാനമാണ്. നല്ല മുടിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടി പ്രാഗത്ഭ്യം ഉണ്ടാകണം. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുതന്നെ മുടി പരിപാലിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. വേങ്ങേത്ര ശ്രദ്ധ മുടി പരിപാലനത്തിൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ താരനും മറ്റും ആക്രമിച്ച് മുടിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. മുടിയുടെ മൂട്ടിൽനിന്ന് മൃതകോശങ്ങൾ കൊഴിയുന്ന പ്രതിഭാസത്തിനാണ് താരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുമൂലം മുഖക്കുരു തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. താരനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയ ഏതാനും നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്. 
 1. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മുടിയിൽ എണ്ണ തേയ്ക്കുകയും, ഷാമ്പൂവിടുകയും ചെയ്യണം. സദാവൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.
 2. ഒരു കപ്പ് ശുദ്ധജലത്തിൽ രണ്ട് ടീസ്പ്പൂൺ ബാൻഡി ചേർത്ത് തലയോട്ടിയിൽ തേയ്ക്കുക. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഷാമ്പൂവിട്ട് കഴുകുക. 
 3. ഒരു മുട്ട ഒരു കപ്പ് തൈരിൽ ചേർത്ത് മിശ്രിതമാക്കി, അത് തലയിൽ തേയ്ക്കുക. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴുകിക്കളയാം.
 4. ഒരു ടേ. സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും ഒരു ടേ. സ്പ്പൂൺ ഒലീവ് എണ്ണയും കൂടി കലർത്തി മിശ്രിതമാക്കി മുടിയുടെ വേരിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് ഒരു സ്കാർഫ് കൊണ്ട് തല മൂടിക്കെട്ടാം. ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ഷാമ്പൂ തേച്ച് മുടി കഴുകുക. 
 5. ഒരു ടേ. സ്പൂ ൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചതിൽ ചേർത്ത് മിശ്രിതമാക്കുക. തലയിൽ തേയ്ക്കുക. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴുകിക്കളയാം.
6, ഒരു ടേ. സ്പൺ ബീറ്റ്റൂട്ട് ജൂസ് ഒരു മുട്ടയും ഒരു സ്പ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരുമായി യോജിപ്പിച്ച് തലയിൽ തേയ്ക്കുക. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴുകിക്കളയാം

സൗന്ദര്യo വീട്ടുമുറ്റത്തു

സൗന്ദര്യo വീട്ടുമുറ്റത്തു

ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ സൗന്ദര്യത്തിനായി പല പേരിൽ, പല രൂപത്തിൽ ക്രീമായും ലോഷനായും പായ്ക്കായും ബ്ലീച്ചായും എന്തെന്തെല്ലാം സൗന്ദര്യവർദ്ധകങ്ങളാണ്. വില കേട്ടാലോ പൊള്ളിപ്പോകും. സൗന്ദര്യത്തിന് ഇത് വിലയുണ്ടെന്ന് കടയിൽ കയറുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാനാവുക.
സൗന്ദര്യം വീട്ടുമുറ്റത്തുനിന്നായാലോ? 
 അടുക്കളയിൽ നിത്യവും എടുത്തുപെരുമാറുന്ന പച്ചക്കറികളിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലും ഇതിലും മെച്ചപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഇഫക്ടീവായ സൗന്ദര്യവർദ്ധകങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മളറിയുന്നോ? എളുപ്പത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ചില നുറുങ്ങുവിദ്യകൾ നോക്കാം: 
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: 
 മുഖത്തെ പാടുകൾ മായ്ക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ്. കണ്ണിന് താഴെയുള്ള കറുപ്പു മാറാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരച്ചുപുരട്ടിയാൽ മതി. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരച്ചതിൽ തക്കാളി, നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് പേസ്റ്റാക്കി മുഖത്ത് പുരട്ടിയാൽ കലകൾ മങ്ങി മുഖത്തിന് നല്ല നിറംകൂടും.
വെള്ളരിക്ക: 
 നാരങ്ങാനീരും വെള്ളരിക്കാനീരും ചേർത്ത് പുരട്ടുന്നത് മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ മായാൻ സഹായിക്കും.
തക്കാളി: 
 ചർമ്മത്തെ മൃദുലമാക്കുന്ന നല്ലൊരു ടോണറാണ് തക്കാളിനീര്. തക്കാളി അരച്ചുപുട്ടുന്നത് വരണ്ട ചർമ്മക്കാർക്ക് നല്ലതാണ്.
തെരും തക്കാളിനീരും ചേർത്തും മുഖത്ത് പുരട്ടാവുന്നതാണ്.
നാരങ്ങ: 
 മികച്ചൊരു ബ്ലീച്ചാണ് നാരങ്ങാനീര്. പാടുകൾ മായാൻ അതിനാൽത്തന്നെ നാരങ്ങാനീര് ധാരാളം. ദിവസവും കഴുത്തിൽ നാരങ്ങാനീര് തേയ്ക്കുന്നത് കഴുത്തിലെ കറുപ്പ് നിറം മങ്ങാൻ ഗുണകരമാണ്.
പുതിനയില: 
 ഒരു നുള്ള് പച്ചക്കർപ്പൂരവും പുതിനയിലയും ചേർത്തരച്ച് പേസ്റ്റ് മുഖത്ത് ദിവസവും അരമണിക്കൂർ തേയ്ക്കുന്നത് മുഖക്കുരു, വൈറ്റ്ഹെഡ്, ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് എന്നിവ കുറയ്ക്കും.
തേയില: 
 മികച്ചൊരു കണ്ടീഷനറാണ് തേയില. മുടി ഷാമ്പൂ ചെയ്തശേഷം തേയിലവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയാൽ തിളക്കവും മിനുസവും കിട്ടും. ചായ തിളപ്പിച്ചാൽ ബാക്കിവരുന്ന തേയിലക്കൊത്ത് കനംകുറഞ്ഞ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് നനവോടെ കൺപോളകളിൽ വെയ്ക്കന്നത് കണ്ണിനു ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് നിറം മാറ്റാൻ സഹായകമാണ്.
തുളസിയില: 
  അരച്ചുപുരട്ടുന്നത് എല്ലാത്തരം ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്കും മികച്ച ഔഷധമാണ്. പേൻശല്യം അകറ്റാൻ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ തലയിണയിൽ തുളസിയിലകൾ വിതറുകയും മുടിക്കെട്ടിൽ തിരുകുകയും ചെയ്താൽ മതി. തുളസിയിലയിട്ട് ആവികൊള്ളുന്നത് ജലദോഷത്തെ മാത്രമല്ല മുഖക്കുരുവിനെയും അകറ്റും. 
 കറിവേപ്പില:
   വേപ്പിലയും പച്ച മഞ്ഞളും ചേർത്തരച്ച് മുഖത്തുപുരട്ടിയാൽ മുഖക്കുരുവിന്റെ പ്രശ്നം  മാറും. തലമുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറമുണ്ടാകാനും അകാലനരയും മുടികൊഴിച്ചിലും അകറ്റാനും കറിവേപ്പിലയിട്ട് കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചാൽമതി.
പാൽ: 
 നല്ലൊരു ക്ലെൻസറാണ് പാൽ എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പാൽ മുഖത്ത് പുരട്ടി നന്നായി തിരുമ്മിപ്പിടിപ്പിച്ചശേഷം തുടച്ചുകളയുകയോ തണുത്ത വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകുകയോ ചെയ്താൽ അറിയാം ആ വ്യത്യാസം. മുഖം വൃത്തിയാകുക മാത്രമല്ല, മിനുസവും തിളക്കവും കിട്ടും. കാരറ്റ് അരച്ച് പാലിൽ കലക്കി പുരട്ടുന്നത് ഇരട്ടിഗുണകരമാണ്. മുഖകാന്തി വർദ്ധിക്കും.
തെര്: 
 തലയിൽ തൈര് തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചശേഷം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴുകിക്കളയുക. താരനെ അകറ്റാൻ ഇതൊരു നല്ല മാർഗ്ഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുഖക്കുരുവിനെ അകറ്റാൻ കടലമാവിൽ തൈര് ചേർത്ത് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി പുരട്ടിയാൽ മതി.
വാഴപ്പഴം: 
 രണ്ട് വാഴപ്പഴം നന്നായി കുഴച്ച് രണ്ട് ടീസ്പ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് തലമുടിയിൽ നന്നായി തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ തിളക്കമുള്ള മുടിയായിത്തീരും

പെർഫ്യൂം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ

പെർഫ്യൂം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ

ഒരു വ്യക്തിയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, “ആൾപാതി, ആടപാതി' എന്നാണ് പറയാറ്. വസ്ത്രം മാത്രമല്ല. പെർഫ്യൂമും ഇതിൽ അടങ്ങുന്നു. ഒരാളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷത എന്തെന്നുപോലും അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെർഫ്യൂമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണ്ടുപിടിക്കാനാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല. ബോളിവുഡ് സുന്ദരി ബിപാഷ ബസു. പെർഫ്യൂമുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണിവിടെ.  
പെർഫ്യൂം വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ?
ഒരിക്കലും പാക്കിങ്ങ് നോക്കി അതിന്റെ ഭംഗി കണ്ട് പെർഫ്യൂം തെരഞ്ഞെടുക്കരുത്. പെർഫ്യൂം നിർമ്മിച്ച കമ്പനി നിലവാരമുള്ള കമ്പനിയാണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. പെർഫ്യൂം മിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പെർഫ്യൂമിന്റെ മണം മനസ്സിലാക്കാൻ പെർഫ്യൂം കുപ്പിയുടെ മൂടിയിൽ അൽപ്പം സ്പ്ര ചെയ്ത് മണപ്പിച്ചുനോക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ സ്പ്ര ചെയ്ത് പരിശോധിക്കാം. അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട. ഇങ്ങനെ സ്മെൽടെസ്റ്റ് ചെയ്തുനോക്കിയശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
പെർഫ്യൂമുകൾ എത്ര തരമുണ്ട്. ?
  ചോക്ലേറ്റ്, ഓറഞ്ച്, ജാസ്മിൻ, റോസ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സുഗന്ധങ്ങളിൽ പെർഫ്യൂം ലഭ്യമാണ്. ഓയിൽ സ്കിൻ, ഡസ്കിൻ, നോർമൽ സ്കിൻ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ചർമ്മങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായവ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ബോഡി പ്രയും പെർഫ്യൂമും വേറെ വേറെയാണെന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. ബോഡി സ്പ്ര  എന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ സ്പ്ര ചെയ്യാവൂ. വസ്ത്രങ്ങളിൽ സ്പ്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ പെർഫ്യൂം ശരീരത്തിലേക്ക് നേരിട്ട്  സ്പ്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പെർഫ്യൂമുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡിന്റെ അംശം ചർമ്മത്തിന് ദോഷമുണ്ടാക്കും. അതു പോലെ പെർഫ്യൂം നേരിട്ട് തുണികളിലേക്കും  സ്പ്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല. തുണിയുടെ നിറം മങ്ങാൻ ഇടവരുത്തും. ഇതിന് കാരണം ഇതിലുള്ള ആസിഡിന്റെ അംശം തന്നെയാണ്.
         ചെറിയ പഞ്ഞി തുണ്ടുകളിൽ പെർഫ്യൂം സ്പ്ര ചെയ്ത് ആ പഞ്ഞി വസ്ത്രങ്ങളിൽ തടവുക. ഗുണ നിലവാരമുള്ള പെർഫ്യൂമുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ദോഷഫലങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. നല്ല കമ്പനികളുടെ പെർഫ്യൂം ബോട്ടിലുകളിൽ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി കുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് വായിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും.  പെർഫ്യൂം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗി ക്കേണ്ടത്. ?  
 നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിയർപ്പ് അമിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളായ കക്ഷം, കഴുത്തിന്റെ പിൻവശം  എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ, മുടിയിലോ, മാലയിലോ പെടാതെ വേണം  സ്പ്ര  ചെയ്യാൻ.

നഖസൗന്ദര്യത്തിന് നെയിൽ ആർട്ട്

നഖസൗന്ദര്യത്തിന് നെയിൽ ആർട്ട്

  നെയിൽ പോളിഷിനോട് ഇഷ്ടം കൂടാത്ത പെൺകുട്ടികളുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ, ഇവരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ നെയിൽ പോളിഷിനെക്കുറിച്ച് പരാതികളും പറയുന്നുണ്ട്. നെയിൽ പോളിഷിട്ട് ഉംങ്ങും വരെ കാത്തിരുന്നാലും പാടുകളും പോറലുകളും കാണുന്നു. പോളീഷ് രണ്ടുദിവസം കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കും പൊളിയാൻ തുടങ്ങുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനുകൾ പരീക്ഷിക്കാനാകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പരാതികൾ പലതാണ്. ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമാണ് നെയിൽ പോളിഷ് സ്ട്രിപ്പുകൾ. കാഴ്ചയ്ക്ക് കൃത്രിമത്വം ഒട്ടും തോന്നാത്ത ഇത്തരം സ്ട്രിപ്പുകൾ യഥാർത്ഥ നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിച്ചു തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും. നഖങ്ങളെ ഇവ മനോഹരമാക്കുന്നുമുണ്ട്.  നെയിൽ പോളിഷ് സ്ട്രിപ്പ് നഖത്തിലണിയുക വളരെ എളുപ്പമാണ്. പല അളവുകളിലുള്ള കുറെ സ്ട്രിപ്പുകളാണ് ഒരു പായ്ക്കറ്റിലുണ്ടാവുക. ഇത്തരം സ്ട്രിപ്പുകൾക്കൊപ്പം നെയിൽ ഫയലും ഓറഞ്ച് സ്റ്റിക്കും കാണും. നഖത്തിൽ പോളിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം നീക്കം ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം കൈകൾ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഓറഞ്ച് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നഖത്തോട് ചേർന്നുള്ള ചർമ്മം പിന്നിലേക്ക് തള്ളണം. അതിനുശേഷം സ്ട്രിപ്പ് ഇളക്കിയെടുത്ത് നഖത്തോട് ചേർത്തുവെച്ച് മെല്ലെ അമർത്തണം. ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രിപ്പിൽ ചുളിവ് വീണാൽ മുൻഭാഗത്ത് പിടിച്ച് മെല്ലെ വലിച്ച് നേരെയാക്കി വയ്ക്കണം. നെയിൽ ഫയലുകൊണ്ട് ഉരസി നഖത്തിന്റെ അറ്റത്ത് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യാം. നഖത്തിൽ സ്ട്രിപ്പ് നന്നായി ചേർത്തശേഷം നെയിൽ പോളിഷ് ടോപ്പ് കോട്ട് (നിറ മില്ലാത്ത പോളിഷ്) കൂടി ഇടണം. ഇത്തരം സ്ട്രിപ്പുകൾ ഒരാഴ്ചവരെ നിൽക്കും. ഇവ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ മെല്ലെ വലിച്ചിളക്കുകയോ സാധാരണ നെയിൽ പോളീഷ് പോലെ റിമൂവറിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞികൊണ്ട് തുടച്ച് നീക്കുകയോ ചെയ്യാം. നഖങ്ങളെ സുന്ദരമാക്കാൻ വ്യത്യസ്തമാർന്ന നിരവധി ഡിസൈനുകളും പാറ്റേണുകളുമുണ്ട് വിപണികളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ.

മൂക്കുത്തിയും സൗന്ദര്യവും

മൂക്കുത്തിയും സൗന്ദര്യവും

കേരളത്തിൽ മൂക്കുത്തി ധരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏറെയാണ്. പൊതുവേ പതിനഞ്ചുവയസ്സിന് ശേഷം പെൺകുട്ടികൾ മൂക്കുത്തി അണിയാൻ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.
പെൺമുഖത്തിന് ചന്തം കൂട്ടാൻ മൂക്കുത്തിക്ക് ആകും. മൂക്കുത്തി അണിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ലാവണ്യവും ഒരു ദൈവികഭാവവും ഉണ്ടാകുന്നു.  മൂക്കുത്തി ധരിക്കുന്നതിലൂടെ മുഖ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല അത് ധരിക്കുന്നവർക്ക് രോഗപ്രതിരോധശേഷിവരെ ലഭിക്കുമത്രെ. മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയെ തടയാൻ അകപങ്ചർ ചികിത്സയിൽ എന്നതു പോലെ മൂക്കുത്തിക്ക് കഴിയുന്നു.  ഇന്ത്യയിൽ മൂക്കുത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം യുവതികളും. പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ.

മുഖകാന്തിക്ക് 3 തരം ഫേഷ്യലുകൾ

മുഖകാന്തിക്ക്  3 തരം ഫേഷ്യലുകൾ

ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫേഷ്യൽ 
 മുഖകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വളരെയധികം ഫലപ്രദമായ ഒന്നാണ് പപ്പായ. പപ്പായപൾപ്പും ഒരു സ്പൂൺ തേനും കൂട്ടിക്കലർത്തി മുഖത്ത് പുരട്ടുക. 15 മിനുറ്റുകൾക്കുശേഷം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകുക. ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫേഷ്യൽ ഫലം തരും.
ഗോൾഡ് മാംഗോ ഫേഷ്യൽ 
  ഏതുതരം ചർമ്മമാണെങ്കിലും മാങ്ങ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് സ്പൺ പഴുത്ത മാങ്ങാജ്യൂസ്+ ഒരു സ്പൺ തേൻ+ ഒരു സ്പൺ തൈര് എന്നിവ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. മുഖത്തും കഴുത്തിലും ഒരുപോലെ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. 2-3 മിനിറ്റുവരെ നന്നായി വിരലുകൾകൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യുക. പിന്നെ 10 മിനിറ്റുകൾക്കുശേഷം നല്ല തണുത്തവെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകുക. മുഖത്തെ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും മാറി ചർമ്മം തിളങ്ങുന്നത് കാണാം. ആ ദിവസം കഴിവതും ചർമ്മം സോപ്പുപയോഗിച്ച് കഴുകാതിരിക്കുക.
 കാരറ്റ് ഫേഷ്യൽ 
 വരണ്ട ചർമ്മമുള്ളവരുടെ മുഖം ചിലപ്പോൾ തിളങ്ങുന്നതായും ചിലപ്പോൾ കറുത്തിരിക്കുന്നതായും തോന്നാം. വരണ്ട ചർമ്മം ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ഇണങ്ങിയത് കാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ (കൈതച്ചക്ക) ഫേഷ്യലാണ്. നന്നായി അരച്ച് കാരറ്റ് മുഖത്തിലും കഴുത്തിലും തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. 10 മിനിറ്റുകൾക്കു ശേഷം നന്നായി വിരലുകൾ കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യുക. വെള്ളരിക്കയുടെ നീരും ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാം. 15 മിനിറ്റുകൾക്കുശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകുക. കാരറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ എ ചർമ്മകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മുഖകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അത്യുത്തമമായതാണ് കാരറ്റ് ഫേഷ്യൽ.

Wednesday, 13 January 2021

തിളങ്ങുന്ന ത്വക്കിന്

തിളങ്ങുന്ന ത്വക്കിന്

    വെളുത്തതും തിളങ്ങുന്നതുമായ ത്വക്കാണ് ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നല്ല ത്വക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ലക്ഷണമാണ്.   
  വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വസ്തക്കൾകൊണ്ട് ത്വക്കിന്റെ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും നിലനിറുത്താനും ത്വരിതപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നതാണ്. പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവ അത്ഭുതകരങ്ങളായ ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.
തക്കാളി 
  തക്കാളിയിൽ പ്രായത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലൈക്കോപ്പൻ എന്ന ആന്റീ ഓക്സിഡന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിത്യവും തക്കാളി കഴിച്ചാൽ ത്വക്കിന്റെ തിളക്കം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്.
ബദാം 
   ബദാംപരിപ്പ് ത്വക്കിന്റെ ഈർപ്പം നിലനിറുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ജലാംശമില്ലെങ്കിൽ ത്വക്ക് ഉണങ്ങിവരളുകയും ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു രാത്രി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തുവച്ച ബദാംപരിപ്പ് കഴിച്ചാൽ ത്വക്കിന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു.
സ്ട്രോബറി, ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ
   തുടങ്ങിയവയിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻ "സി' അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാകട്ടെ ത്വക്കിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകമാണ്.
വാഴപ്പഴം 
   വാഴപ്പഴത്തിൽ വൈറ്റമിൻ എ.ബി.ഇ എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവയാകട്ടെ പ്രായമാകുന്ന പ്രക്രിയയെ ചെറുക്കുന്നവയാണ്. വാഴപ്പഴം തേനുമായി ചേർത്ത് കഴിക്കുക. ത്വക്കിന് തിളക്കമുണ്ടാകും. കൂടാതെ വാഴപ്പഴവും തേനും ചേർത്ത് ഒരു മിശ്രിതമുണ്ടാക്കി അത് മുഖത്തു തേയ്ക്കുക. പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുശേഷം കഴുകികളയാം. ത്വക്കിന്റെ തിളക്കം ഇരട്ടിയാകും.

മുഖക്കുരുവും പാടുകളും മാറാൻ

മുഖക്കുരുവും പാടുകളും മാറാൻ...

ഒരു ടേബിൾസ്പൺ കടലമാവും ഒരു ടീസ്പൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചന്ദനപ്പൊടിയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. ഇതിനോടൊപ്പം റോസ് വാട്ടർ  ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആക്കുക. ഇത് മുഖത്തു പുരട്ടി ഒരു സാധാരണ ഫെയ്സ്പായ്ക്ക് പോലെ സ്ക്രബ്ബ്‌ ചെയ്ത് കഴുകിക്കളയുക.

 ഒരു ടേബിൾസ്പൺ ആപ്പിൾ സിഡെർ വിനെഗർ, 3 ടേബിൾസ്പൂൺ തണുപ്പിച്ച് ഗ്രീൻ ടീയിലേക്കു ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്ത് ഒരു പഞ്ഞിക്കഷണം ഉപയോഗിച്ച് വൃത്താകൃതിയിൽ കുറച്ചു മിനിറ്റ് മുഖത്തു തടവുക. 10 മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്ത ശേഷം അൽപ്പനേരം കഴിഞ്ഞ് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക.
2-3 ടീസ്പ്പൂൺ തേനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചുചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. മുഖക്കുരു ഉള്ളിടത്ത് ഈ പായ്ക്കിട്ട് വിരലുകൾകൊണ്ട് ഏകദേശം 10-12 മിനുട്ട് മൃദുവായി മസാജ് ചെയ്യുക. ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇത് കഴുകിക്കളഞ്ഞശേഷം സാധാരണ ടോണർ ഇടാം.

കണ്ണുകളും അനുയോജ്യമായ മേക്കപ്പും

കണ്ണുകളും അനുയോജ്യമായ മേക്കപ്പും

 സ്ത്രീസൗന്ദര്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആകർഷണീയമായ കണ്ണുകൾതന്നെ. നയന സൗന്ദര്യം വ്യക്തികളെ ശ്രദ്ധേയരാക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ പലതരത്തിലുള്ളവയാണ്. ഓരോന്നിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ട മേക്കപ്പ് രീതികൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവരവർക്ക് ചേരുന്നതാണ് മേക്കപ്പെങ്കിൽ കൂടുതൽ സുന്ദരികളാകാം.
ചെറിയകണ്ണുകൾ
 ചെറിയ കണ്ണുകളുള്ളവർ മേക്കപ്പ് ഇടുമ്പോൾ കൺപോളകളിൽ അണിയുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കളറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പുറത്ത് ഡാർക്ക് കളർ ഐഷാഡോ അഞ്ചുചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ല ബെറ്റായ വിടർന്ന കണ്ണുകളായി തോന്നും.
ചുളുങ്ങിയ കൺപോളകൾ
ഈ കണ്ണുകളിലെ ക്രീസ് ലൈൻ (കൺപോള) ഉള്ളിലോട്ടായിരിക്കും. വയസ്സായ ലുക്കായിരിക്കും ഇത്തരക്കാർക്ക്. ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രീസ് ലെനിനകത്ത് നല്ല ബറ്റ് കളർ ഐഷാഡോയും പുറത്ത് നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ഐ ഷാഡോയും അച്ഛചെയ്യുക എന്നതാണ്.
വൈഡ് സെറ്റ് കണ്ണുകൾ
ഇത്തരംകണ്ണുകൾക്കിടയിൽ നല്ല പേസ് കാണും. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വളരെ ലൈറ്റ് ഐ മേക്കപ്പ് മതിയാകും. കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലെ ക്രീസ് ലൈനിന്റെ അകത്തും പുറത്തും ചെറുതായി ഡാർക്ക് കളർ ഐഷാഡോ അപ്ലെ ചെയ്താൽ മതിയാകും.
ഷാലോ ഐ
ഇത്തരക്കാർക്ക് കണ്ണുകളിൽ ഗ്രീസ് ലൈൻതന്നെ കാണുകയില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഇവരുടെ കണ്ണുകളെ എടുത്ത് അറിയിക്കത്തക്കതായ തരത്തിലുള്ള മേക്കപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ഇവർ എപ്പോഴും ബൈറ്റ് മേക്കപ്പാണ് ഇടേണ്ടത്. കണ്ണുകൾ അടച്ചുവെച്ച് മുകളിൽ ബെറ്റ് പിങ്ക് ഐ ഷാഡോ ഇടുക. പുരികങ്ങളുടെ താഴെ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഐഷാഡോയാണ് അപ്ലെ ചെയ്യേണ്ടത്. കാജൽ പെൻസിൽകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം . ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഷാലോ കണ്ണുകളും ഭംഗിയുള്ളതാകും .


ആരോഗ്യമേകുന്ന റോസാ

ആരോഗ്യമേകുന്ന റോസാ
• റോസാപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ തുവരപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് തോരൻ വെച്ചുകഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിലെ ഉഷ്ണം ശമിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശരീരത്തിന് ഉത്സാഹവും ബലവുമേകും. തലച്ചോറിനും കണ്ണിനും കുളിർമ്മയേകും.

• റോസാപ്പൂ ഇതൾ ഇഞ്ചി, പുളി, പച്ചമുളക്, നാളീകേരം എന്നിവ ചേർത്ത് അരച്ച് ചമ്മന്തിയായി കഴിച്ചു പോന്നാൽ ഉഷസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം ദഹനവും സുഗമമാവും.
• ഒരു കൈപ്പിടി റോസാ ഇതളുകൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചവച്ചുതിന്നാൽ ഉദരസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ, വയറിളക്കം, വായ്പ്പുണ്ണ്, കുടൽപ്പുണ്ണ് എന്നിവ മാറും. സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപോക്ക് നിലയ്ക്കും .
• റോസാപ്പൂ കഷായത്തിൽ പശുവിൻപാൽ, ശർക്കര എന്നിവ ചേർത്ത് കുടിച്ചുപോന്നാൽ മയക്കം, വായ്പയ്ക്ക്, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ എന്നിവ മാറും.
• റോസാപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ വെറ്റില, അടയ്ക്ക എന്നിവ ചേർത്തുചവച്ചുതിന്നാൽ വായിലെ ദുർഗ്ഗന്ധം ഇല്ലാതാവും.
• ചുക്ക്- മല്ലി കാപ്പിക്കൊപ്പം റോസാ ഇതളുകൾ ചേർത്ത് കുടിച്ചാൽ അജീർണ്ണം മാറും. തലചുറ്റൽ, മയക്കം, ഹൃദയസംബന്ധിയായ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും ആശ്വാസം കിട്ടും.
• റോസിൽനിന്നും നിർമ്മിക്കുന്ന പനിനീർ കണ്ണിലൊഴിച്ചാൽ കണ്ണെരിച്ചിൽ കുറയും

Tuesday, 5 January 2021

മുഖത്തിന് തിളക്കവും പ്രസരിപ്പുമേകാൻ - സ്ട്രോബറി വിദ്യകൾ - beauty Tips

മുഖത്തിന് തിളക്കവും പ്രസരിപ്പുമേകാൻ - സ്ട്രോബറി വിദ്യകൾ

തമിഴ് സിനിമയിലെ നായികമാരെ നായകന്മാർ “സ്ട്രോബറി പെണ്ണ' എന്ന് വർണ്ണിച്ച് പാടുന്നത് കേട്ടുകാണും. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ചർമ്മത്തിന് യുവത്വം കൂട്ടി പൊലിമയേകുന്നത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ്. പഴങ്ങൾ അരച്ച് ചർമ്മത്തിൽ പൂശിയാൽ, ചർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കം വർദ്ധിക്കും. പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ തന്നെ മുഖസൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റ് കൂട്ടുന്നത് ചുവപ്പുനിറത്തിലുള്ള ഫൂട്ട്സുകളിൽ ഒന്നായ സ്ട്രോബറിയാണ്.  സ്ട്രോബറി കൊണ്ട് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ:
മുഖം ചുവന്നുമിനുങ്ങാൻ നാലോ, അഞ്ചോ സ്ട്രോബറി പഴങ്ങൾ ഒരു മസ്ലിൻ തുണിയിൽ കെട്ടി ചാറ്പിഴിഞ്ഞ് ജ്യൂസാക്കുക. ഇത് മുഖത്താകമാനം തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾക്കു ശേഷം തണുത്തവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുക. ആഴ്ചയിൽ മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്താൽ മുഖത്തെ കറുപ്പ് മാഞ്ഞ് നല്ല നിറം കിട്ടുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളാലുണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത് മുഖത്തെ സംരക്ഷിക്കും.
മുഖക്കുരുവിന് ഒരു കിണ്ണത്തിൽ അരക്കപ്പ് സ്ട്രോബറി കഷണങ്ങളിട്ട് അതിൽ ഒരു സ്പൺ പുളിയുള്ള കട്ടിത്തെര് ചേർത്ത് കുഴമ്പാക്കുക. ഈ കുഴമ്പ് മുഖത്ത് തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച് പത്തു മിനിറ്റിനുശേഷം കഴുകിക്കളയുക. ഈ പാക്ക് ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്കുകളെ അകറ്റും. മുഖക്കുരുവും മുഖത്തെ പാടുകളും മാറുന്നതുകാണാം. ഇതിലുള്ള “സാലിസിലിക്ക് ആസിഡ്' ചർമ്മത്തിലുള്ള മൃതകോശങ്ങളെ അകറ്റുന്നതോടൊപ്പം ചർമ്മത്തിലെ വലിയ സുഷിരങ്ങളെ ചെറുതാക്കി തൂങ്ങിയ ചർമ്മത്തെ മുറുക്കമുള്ളതാക്കുന്നു.
ചർമ്മ പൊലിമയ്ക്ക്  ഒരു കൈപ്പിടി സ്ട്രോബറി എടുത്ത് നല്ലവണ്ണം അരച്ച് ജ്യൂസാക്കുക. ഈ ജ്യൂസ് രണ്ട് ടേ. സ്പൂൺ അളവിന് എടുത്ത് അതിൽ 100 മില്ലി തണുത്ത പനിനീർ ചേർത്ത് മുഖം കഴുകുക. രാത്രി കിടക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ഒരു നേർത്ത തുണി ഉരുളയാക്കി ചുറ്റി അത് ജസിൽ മുക്കി മുഖമാകെ നന്നായി തേച്ച് മസാജ് ചെയ്യുക. അത് നന്നായി ഉണങ്ങിയശേഷം കഴുകുക. ദിവസവും രാത്രി ഇതുപോലെ ചെയ്തുപോന്നാൽ മുഖചർമ്മം തിളങ്ങും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖത്തിന് മറ്റ് ക്രീമുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ജ്യൂസ് പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
യുവത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ  ആറ് സ്ട്രോബറി പഴത്തോടൊപ്പം രണ്ട് സ്പ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം കുഴയ്ക്കുക. ഇതോടൊപ്പം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് മുഖത്ത് തേച്ച്, വിരലുകൊണ്ട് വട്ടത്തിൽ മസാജ് ചെയ്യുക. പത്തുമിനിറ്റിനുശേഷം തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുക. ഒന്നിടവിട്ട് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നുതവണ ഇത് ചെയ്തുപോന്നാൽ യുവത്വവും മിനുസവും വർദ്ധിക്കും.
ക്ഷീണമകറ്റി മുഖം തിളങ്ങാൻ  മൂന്ന് സ്ട്രോബറി പഴത്തോടൊപ്പം ഏഴ് സ്പൺ  പാൽ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം അരയ്ക്കുക. ഈ പേസ്റ്റുകൊണ്ട് ദിവസവും രാവിലെ കുളിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി മുഖത്ത്  “മാസ്ക് ഇടുക. നല്ലവണ്ണം ഉണങ്ങിയശേഷം മുഖം കഴുകുക. ഇതിനുശേഷം മുഖത്ത് ഒരു ക്രീമും പുരട്ടേണ്ടിവരില്ല. അത്രമാത്രം മുഖത്തെ ക്ഷീണമകറ്റി മുഖത്തിന് പ്രസരിപ്പും കാന്തിയുമേകും.
അഴുക്കകറ്റി മുഖം ശുദ്ധമാക്കാൻ ഒരു കപ്പ്, സ്ട്രോബറി ജൂസിനോടൊപ്പം, അത്രതന്നെ കാരറ്റ് ജൂസും ചേർത്ത് മുഖത്ത് തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചശേഷം തുണികൊണ്ട് തുടച്ച് തണുത്തവെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുക. ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്കകെറ്റി മുഖത്ത് അൽപ്പം പോലും അഴുക്ക് അറിയാതെ സംരക്ഷിക്കും. വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന "ക്ലെൻസിങ്ങ്' രീതിയാണിത്.

Monday, 30 November 2020

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് പനിനീർ - Beauty Tips

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് പനിനീർ
പനിനീർപ്പൂവിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സുഖമുള്ള നിരവധി സ്മരണകൾ തികട്ടിവരുന്നു. നാമറിയാതെ ഒരു സുഗന്ധം നമുക്ക് ചുറ്റും പരക്കുന്നു. റോസ്സാപ്പൂവിന്റെ മണവും നിറവുമെല്ലാം അനുഭൂതി ദായകമാണ്. പല നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലുംപെട്ട റോസ്സാപ്പൂവുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്.  റോസാപ്പൂവും സൗന്ദര്യസംരക്ഷണവുമായി ഇന്ന് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. സൗന്ദര്യസംരക്ഷണ വസ്തുക്കളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് പനിനീർ. ഇതിന് നിരവധി ആരോഗ്യസംരക്ഷണ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.  ചരിത്രപരമായിത്തന്നെ പനിനീരിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ചടങ്ങുകളിലും പനിനീർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ലോകസുന്ദരിയായിരുന്ന ക്ലിയോപാട്ര, ഏതാണ്ട് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് പനിനീർ ലൈംഗിക ഉത്തേജക ഔഷധമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ക്ലിയോപാട്ര, കുളിച്ചിരുന്നത് റോസ്സാദലങ്ങൾ വിതറിയ പാലിലായിരുന്നുവത്രെ. ബാബിലോണിയായിലും മറ്റും റോസും പനിനീരും ഔഷധനിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ രാജകീയഭക്ഷണങ്ങളിൽ പനിനീർ ഒരു ഘടകമായിരുന്നു. റോസ്സാപ്പൂക്കൾക്കും, പനിനീരിനും അന്ന് വിരുദ്ധ ഗുണങ്ങളുള്ളതിനാൽ പൗരാണികറോമിൽ ഇവ ആന്റീ സെപ്റ്റിക്കായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. രാജാക്കന്മാർ കുളിച്ചിരുന്നതും കൈകൾ കഴുകുന്നതും പനിനീരിലായിരുന്നു. സംഘർഷങ്ങളിൽനിന്ന് മോചനം നേടാനും നിരാശാരോഗത്തിൽനിന്നും മോചനം നേടാനും പനിനീർ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും പനിനീർ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നു.
പനിനീരിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
ത്വക്കിന്
സൗന്ദര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ധാരാളം പേർ പനിനീർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ത്വക്കിന്റെ സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് പനിനീർ ഏറെ ഗുണകരമാണ്. ബാക്ടീരിയായുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും പനിനീർ ത്വക്കിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ത്വക്കിന് നല്ല ടോൺ നൽകുന്നതിനും പനിനീർ സഹായിക്കുന്നു. ത്വക്കിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന പൊടികൾ, അഴുക്കുകൾ, എണ്ണ തുടങ്ങിയവ തുടച്ചുമാറ്റാൻ പനിനീർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ത്വക്കിലെ രക്തധമനികളെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കുന്നതിനും പനിനീർ സഹായിക്കുന്നു.  മുഖക്കുരു തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുവാൻ പനിനീർ തേച്ചാൽ മതിയാകും.
മുടിക്ക്
പനിനീർ രക്തയോട്ടം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ മുടിവളരാൻ സഹായിക്കുന്നു. മുടിയിലുണ്ടാകുന്ന താരൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ പനിനീർ തേച്ചാൽ മതിയാകും.
കണ്ണുകൾക്ക്
 കണ്ണുകളുടെ ക്ഷീണമകറ്റാൻ പനിനീർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ ഏറെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവർ ഇടയ്ക്കിടെ പനിനീർ കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുന്നത് നല്ലതാണ്. കണ്ണിന് നല്ല തിളക്കം കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
പല്ലിന്
പനിനീരുകൊണ്ട് പല്ലിന്റെ പല രോഗങ്ങളും
ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു. മോണയിലുണ്ടാകുന്ന നീര് കുറയാൻ പനിനീർ പുരട്ടിയാൽ മതിയാകും.  പല്ലുകളുടെ വേരിന് ഉറപ്പുകിട്ടാനും പനിനീർ സഹായിക്കുന്നു. വായിലെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ ഇടയ്ക്കിടെ പനിനീർ വായിൽ കൊള്ളുക. പനിനീർ മൗത്തുവാഷായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്.
സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ
റോസിന്റെ സുഗന്ധം സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ  ഉത്തമമാണ്. സ്പാകളിലും “അരോമാതെ - റാപ്പിസെന്ററു'കളിലും പനിനീരും റോസ് എണ്ണയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
Sunday, 29 November 2020

പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്ത പ്രകൃതിദത്ത സൗന്ദര്യ ടിപ്സ് - Beauty Tips

പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്ത  പ്രകൃതിദത്ത സൗന്ദര്യ ടിപ്സ്
തലമുടി തഴച്ചുവളരാൻ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം ആവണക്കെണ്ണ ചെറുചൂടോടെ തലയോട്ടിയിൽ നല്ലവണ്ണം തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച് രാവിലെ താളിതേച്ച് കഴുകിക്കളയുക.
താരൻ ശല്യത്തിന് തേങ്ങാപ്പാലിൽ ചെറുനാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് തലയിൽ പുരട്ടുക.
കണ്ണിന് താഴെയുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ മാറാൻ തേനോ പശുവിൻനെയ്യോ പുരട്ടുക. പാലും നേന്ത്രപ്പഴവും ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കി കണ്ണിനുചുറ്റും പുരട്ടുക.
 ഒട്ടിയ കവിൾ തുടുക്കാൻ പതിവായി വായിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കുറെസമയം പിടിച്ചിരിക്കുക. കിടക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കവിളുകളിൽ ബദാം എണ്ണ തടവുന്നതും നല്ല ഫലമേകും.
മുഖകാന്തി വർദ്ധിക്കാൻ തേങ്ങാപ്പാലിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ തേനോ ചേർത്ത് പുരട്ടുക. കടലമാവ് പശുവിൻപാലിൽ കുഴച്ച് മുഖത്ത് പുരട്ടുക. ഉണക്കമുന്തിരി, തേൻ, നേന്ത്രപ്പഴം, കൽക്കണ്ടം ഇവ ദിവസവും രാവിലെ നെയ്യിൽ ചാലിച്ച് കഴിച്ചാൽ ശരീരം വെളുക്കുന്നതോടൊപ്പം മുഖവും തുടുക്കും.
 മുഖത്ത് രോമം വളരുന്നത് തടയാൻ പച്ചപപ്പായയും മഞ്ഞളും ചേർത്തരച്ച് മുഖത്തു പുരട്ടി അരമണി ക്കൂറിനുശേഷം ശുദ്ധവെള്ളംകൊണ്ട് കഴുകിക്കളയുക.
മുഖക്കുരു മാറാൻ പച്ചമഞ്ഞളും തുളസിയിലയും ചേർത്തരച്ച് മുഖത്തു പുരട്ടുക.
തക്കാളിനീരും വെളിച്ചെണ്ണയും കലർത്തി ചുണ്ടുകളിൽ പുരട്ടി കിടന്നാൽ ചുണ്ടുകൾ ചുവക്കും. ബീറ്റ്റൂട്ടിന്റെ നീര് പതിവായി ചുണ്ടുകളിൽ പുരട്ടിപ്പോന്നാലും ചുണ്ടുകൾക്ക് നല്ല ചുവപ്പുനിറം കിട്ടും. നെല്ലി ക്കാനീര് പതിവായി പുരട്ടിയാൽ ചുണ്ടുകളുടെ മങ്ങിയ നിറം വീണ്ടെടുക്കാം.
ഓറഞ്ചുതൊലി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ഉപ്പുചേർത്ത് പല്ലുതേച്ചാൽ പല്ലുകൾക്ക് വെൺമയും തിളക്കവുമുണ്ടാവും.
മുഖത്തെ ചുവന്ന പാടുകൾ മാറാൻ ഒരുകപ്പ് പശുവിൻപാലിൽ അൽപ്പം കാരറ്റ് ജ്യൂസും ഓറഞ്ച് ജസും ചേർത്ത മിശ്രിതം പതിവായി മുഖത്തു തേയ്ക്കുക.
കുങ്കുമാദി തൈലം പുരട്ടിയാൽ മുഖത്തെ കറുപ്പുനിറം ഇല്ലാതാകും.
ചർമ്മകാന്തിയും ശരീരസൗന്ദര്യവും നിലനിർത്തുന്നതിൽ വെള്ളത്തിനുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ശരീരത്തിലെ ജലനഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ പഴച്ചാറുകളും ഇളനീരും, തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും ധാരാളം കുടിക്കുക.
പനിനീരും ഗ്ലിസറിനും സമം ചേർത്ത് കൈമുട്ടുകളിലും കാൽമുട്ടുകളിലും പുരട്ടിയാൽ മുട്ടുകളിലെ കറുപ്പ് അപ്രത്യക്ഷമാവും.
 വേപ്പിലയും പച്ചമഞ്ഞളും തൈരിൽ അരച്ചുപുരട്ടിയാൽ ഉപ്പൂറ്റിവിള്ളലിന് ശമനം കിട്ടും.
 

Sunday, 2 August 2020

HAIRLESS BEAUTIES

HAIRLESS BEAUTIES!
 
It is important to take care of your body, and feel good with what you see in the mirror. One of the obstacles to looking good and feeling fantastic is hair. Body hair is an interesting phenomenon, as women are expected to be free of any hair while men can sport as much as they like. The norms
of a hairless beauty have changed over time and between cultures. Like other gender binary differences, body hair practices are culturally learned behaviour as modern women did not start removing body hair until conservative clothing styles gave way to designs that publicly revealed legs or underarms.
Both men and women have visible hair on the head, eyebrows, eyelashes, armpits, pubic region, arms and legs. These become more visible during and after puberty. Hair does not generally grow on the palms of the hands, the lips, certain areas of the genital structure, or the soles of the feet.
Vellus hair is the fine, light coloured, barely noticeable, short, downy (peach fuzz) hair that covers the body of children and adults. Lanugo hair is a much thicker type of hair that is seen over the skin of newborn babies. Terminal or androgenic hair is that which develops after the onset of puberty in men.
The amount of body hair is largely determined by ethnic or family traits and genetic make-up. Hirsutism is a condition resulting in excessive amounts of coarse and pigmented hair on body areas where men typically grow hair, like the face, chest and back. It is caused by excess male hormones called androgens or from an increased sensitivity of hair follicles to testotesterone hormones. The polycystic ovary syndrome is a common condition in women caused by an imbalance of sex hormones. This is associated with irregular periods, obesity, infertility and multiple cysts in the ovaries.
Excessive body hair can result as a side-effect of some drugs like danazol used to treat endometriosis in women and also due to tumours of the adrenal and pituitary glands. Hence, a consultation with an endocrinologist is recommended for all women with such a problem.
Hairs go through different sequential and cyclical phases. Each cycle involves an anagen phase during which the hair grows at a speed of about 0.2mm per day and the telogen phase during which there is no growth. The time between the
anagen and telogen phases is called ) catagen, which lasts for • approximately two-three weeks. • There is a variation of about 10% in
the duration relative to the various phases due to factors such as sex, age, season etc. Also, the percentage of hairs in the telogen phase increases gradually with age.
Various forms of hair removal are practised in almost all human cultures for cultural, sexual, medical and religious reasons and each one has its own norms with respect to the presence or absence of body hair with different standards applying to either sex. Members whose hair deviates outside these norms may invite adverse comments or even be ostracised from social functions. The methods used to remove hair have varied in different times and regions, but shaving is the most common method.
Ancient Egyptian priests shaved every day in order to present a "pure" body before their gods. Ziryab in AlAndalus introduced chemical depilation in the 9th century. Women in the east removed body hair to appear sleek and attractive using wax since the 18th century. Depilation creams evolved from a 1930s patent awarded for the use of the same chemicals to remove hair from cattle hides.
Electrical epilation was first used in the US in 1875 and laser technology from the 1990s onwards and approved by the FDA since 1997. Crude methods of hair removal can irritate or irreparably damage the skin. Modern techniques are, however, safe, easy and fast, leaving you looking great, without hurting your skin!
FORMS OF HAIR REMOVAL Depilation is the removal of the part of the hair above the surface of the skin. The most common form of depilation is shaving and the use of chemical depilatories. The latter works by breaking the disulfide bonds that link the protein chains that gives hair its strength. When razors or hair removal creams are used no damage is done to the germinative parts of the hair.
Epilation is the removal of the entire hair from the root. The hair regrows after some weeks. Methods
include tweezing, waxing,sugaring, threading, oral drugs, intense pulsed light(IPL), lasers, electrology
TECHNIQUES OFHAIR REMOVAL
Warning: Many products in the market exaggerate the results or ease of use.
DEPILATION
Shaving: Prefer a razor with a pivoting head and multiple blades for a smooth, close shave. First take a warm shower or bath to soften the skin and relax the hair follicle. Use a mild exfoliator or your favourite body wash. Dab on some baby oil to act as a barrier on your skin and also help the razor glide easier over the skin surface. Use a fresh blade each time and go in the direction of the hair growth the first time and then in the opposite direction. Don't go over the same area too many times to prevent razor burns, skin irritation and ingrown hairs. In between strokes, be sure to rinse the blade. A clogged razor won't work well. Rinse the area and pat dry with a towel before applying a light, unscented lotion. The Gilette Venus/SatinCare range and Schick Quattro are top-end razors exclusively designed for feminine use.
EPILATION Tweezing: Single hairs are plucked out one at a time. In threading, a thin, twisted cotton thread is rolled over areas of unwanted hair, to pluck hair from the roots in order to remove an entire row of hair for a neat, straight finish.
Newer electrically-powered textured ceramic tweezers (Emjoi, Remington, Braun, VLCC, Philips etc) with an extra-wide head remove more hair at the level of the skin in one stroke.
Waxing: Warm or hot wax is applied to the skin and stripped off after cooling. It is an inexpensive, quick method of epilation. Hair growth starts again in two-three weeks. Constant waxing over several years can, sometimes, lead to complete disappearance of hair growth. The technique is quite painful and unsuited for very short hair. Skin can become blotchy soon after waxing but it usually disappears in three-five days. Diabetics and those with varicose veins are advised against waxing as it can result in skin infections and severe inflammation. Rarely, some women can throw up an allergic reaction to the wax or its ingredients. Commercial wax preparations contain honey, sugar, molasses, lemon juice and biologically-active substances to soothe the skin. It is claimed that the viscosity of white sugar goes relatively deep inside the follicle and enables the epilation of very short hairs (less than 1.5 mm length) with less pain.
Depilatories: Commonly known as hair removal creams, they contain different alkaline chemicals, such as sodium thioglycolate, strontium sulfide and calcium thioglycolate that work by breaking down the hair's protein structure so that the hair comes out of the skin easily when you rub off the cream. They also come as gels, lotions, aerosols or roll-ons and need a contact period of three minutes to remove 90 per cent hair without damaging the underlying skin.
The combination of calcium thioglycolate and sodium hydroxide in most hair removal creams is the main chemical reaction that usually causes such a strong and often unpleasant sulfurous odour. Some creams, however, now contain additional ingredients that mask the sulfuric scent, but it's important to bear in mind that even these fragrances can be chemical irritants. It is recommended that you test a small patch of skin before applying the substance to a large area. In this way, if you do have a reaction, it will be localised and won't affect large areas.
Hair removal creams usually get rid of hair for a week, which is less time than waxing but more than shaving. It is a messy method and results can be patchy and totally unsuited to areas around the eyes. In the event of skin irritation just wash the off the cream, apply a combination of antiseptic and cortisone preparation thrice a day for two-three days to reduce the inflammation and prevent secondary infection. Never apply a depilatory to an area that has any cuts, scratches or other wounds.
Drugs: Vaniga (eflornithine hydrochloride) cream inhibits the enzyme ornithine decarboxylase, preventing new hair cells from producing putrescine for stabilising their DNA. It is useful in women with excessive facial hair. Vaniqa helps slow new hair growth, but doesn't get rid of existing hair. Eflornithine may take up to two months to work, and hair growth returns to pre-treatment levels within eight weeks of discontinuing the medication. Side effects may include stinging, tingling or a skin rash. The cream is available against prescription only.
PERMANENT HAIR REMOVAL
Electrology: In thermolysis, highfrequency alternate current is used to generate heat in the area of the probe tip, causing coagulation of the growth cells in the follicle. For electrolysis treatment, direct current is used to produce caustic soda in the follicle to chemically destroy the germinating cells. The blend method uses both types of current in combination. This heats up the caustic soda more quickly. Electrical hair removal is extremely tedious and involves certain risks that can result in skin scarring.


Search This Blog