പല്ലിന്റെ നല്ല ആരോഗ്യം - Teeth care Tips

പല്ലിന്റെ നല്ല ആരോഗ്യം

പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിറുത്താൻ ടൂത്ത് ബ്രഷിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. അതിനാൽ യോജിച്ച ബ്രഷിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. സോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ബ്രിസിലുകൾ ഉള്ള ടൂത്ത്ബ്രഷ് ആണ് ഏറെ നല്ലത്. ബ്രിസിലുകൾ പല്ലിന്റെ മുകളിൽ വട്ടത്തിൽ ചലിപ്പിച്ചാണ് കുട്ടികൾ ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. സാധാരണ പല്ല് തേക്കേണ്ട സമയം രണ്ട്. മൂന്ന് മിനുറ്റ് വരെയാണ്. മുതിർന്നവർക്ക് ഏറൈഡ് കലർന്ന പേസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. പല്ലി ്കേടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറൈഡ്ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു.
നല്ല പല്ലകൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദിവസവും രണ്ടുനേരവും കാലത്തും രാത്രിയും പല്ലുതേക്കണം. പുകവലി. മുറുക്കൽ എന്നീ ദുശ്ശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വായയിലെ കാൻസറിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. പല്ല് എടുത്താൽ വിട്ടു മാറാത്ത തലവേദന ഉണ്ടാവുക, പല്ലവേദന, മോണവീക്കം, പുളിപ്പ് മറ്റു ദന്തരോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കണം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മികച്ച ഒരു ദന്തഡോക്ടറുടെ സേവനം തന്നെ ഉറപ്പുവരുത്തണം. 
 പല്ലുതേയ്മാനം പ്രധാനമായും രണ്ടുതരത്തിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. തെറ്റായ ബ്രഷിംഗ് കാരണം പല്ലിന്റെ മുൻവശത്ത് മോണയോട് ചേർന്നുള്ള തേയ്മാനവും, പ്രായ മാകുമ്പോൾ പല്ലിന്റെ മുകൾ വശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനവും എന്നിങ്ങനെയാണിത്. തെറ്റായ ബ്രഷിംഗ് മൂലമാണ് പല്ലിന്റെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനാമൽ കോംപോസിറ്റ് ഫില്ലിംഗ് കൊണ്ടോ ഡെന്റൽ സിമന്റ് കൊണ്ടോ അടയ്ക്കാം. ഇനി ശക്തമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയാണങ്കിൽ ദന്തരോഗ വിദഗ്ദ്ധന കണ്ടു വേരു വഴി റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പല്ല തേയ്മാനത്തിനന്തൽ സിമെന്റുകൊണ്ട് പല്ല് അടയ്ക്കുകയോ പല്ലിന്റെ പുളിപ്പിനുള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം. പുളിപ്പിനുള്ള ടൂത്ത്പേസുകൾ തേയ്മാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തുറസായ ഡെന്റൽ സുഷിരത്തെ താത്കാലികമായി അടയ്ക്കുന്നു.


Post a Comment

0 Comments

Search This Blog