നഖങ്ങളും കൈകളും - Nails and Hand care Beauty Tips

നഖങ്ങളും കൈകളും

അനുദിനജീവിതചര്യകൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം നമ്മുടെ കൈകൾ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ അവ പ്രത്യേക പരിരക്ഷ അർഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കൈകളും നഖങ്ങളും കൂടി പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കൈകൾക്കും നഖങ്ങൾക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. 

നല്ലതരം മോയ്ചറൈസറുകൾ മാത്രം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക. അവ കൈകളിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യം പുരട്ടുക. 

നഖങ്ങൾക്കും ക്രീമുകൾ പുരട്ടേണ്ടതാണ്. ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് കൈകളും നഖങ്ങളും ക്രീമിട്ട് മസ്സാജ് ചെയ്താൽ അവയുടെ സൗന്ദര്യം നിലനിൽക്കും. 

എല്ലാ ആഴ്ചയും നഖം വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക. അൽപം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൈകൾ മുക്കിവെച്ചതിനുശേഷം ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നഖം സാവധാനം ഉരച്ചു കഴുകുക.

കാത്സ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ധാരാളമായി കഴിക്കുക.

ജോലിചെയ്യുമ്പോൾ കൈകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഗ്ലൗസുകൾ ധരിക്കാവുന്നതാണ്. പാത്രം തേയ്ക്കുമ്പോഴും മറ്റും നഖം പൊട്ടാതിരിക്കാനാണിത്.

നഖങ്ങൾക്ക് പോളിഷ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കരുത്. നഖങ്ങൾക്കും ശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പോളിഷും റിമൂവറും ധാരാളമായാൽ നഖം വരണ്ട മഞ്ഞനിറത്തിലാകും.


Search This Blog

Blog Archive

www.thiramala.com Thiramala.com all Malayalam TV serial | thiramala.com santhwanam serial. Powered by Blogger.