വ്യത്യസ്ത ഫേഷ്യലുകൾ - Makeup Tips

വ്യത്യസ്ത ഫേഷ്യലുകൾ

അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്കിൻ വൈറ്റനിംഗ് ഗോൾഡ് ഫേഷ്യൽ
 സ്പിൻ ലൈറ്റിനിങ്ങ് എഫെക്റ്റിനൊപ്പം പരിശുദ്ധ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ തിളക്കവും കൂടി നൽകുന്നതാണ് ഈ ഫേഷ്യൽ. ഈ ഫേഷ്യൽ എല്ലാ നിറത്തിലുമുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അൽപ്പം ഇരുണ്ടനിറമുള്ളവർക്കും കൂടുതൽ ചർമ്മത്തിന് വെളുത്തനിറം വേണമെന്നുള്ളവർക്കും. ഈ ഫേഷ്യലിന് അൽപ്പം ചെലവേറിയതിനാൽ കൂടുതലും ബഡ്സും സെലിബ്രിറ്റീസും ആണ് ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊളോജന്റ് ചർമ്മം പ്രായമാകുന്നത് തടയുന്നതോടൊപ്പം ചർമ്മത്തിന്റെ പുതുമ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മെലാനോ ബ്ലാക്ക്  ഫേഷ്യൽ 
 സ്പിന്നിൽ മെലാനിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് ചർമ്മം കറുക്കുന്നതും ഇരുളുന്നതും. പ്രത്യേകിച്ച് ടൂവീ ലറിൽ യാത്രചെയ്യുന്നവർക്കും വെയിലിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവർക്കും മെലാനിന്റെ അളവ് കൂടുകയും ഒപ്പം ചർമ്മം ഇരുളുകയും വരളുകയും ചെയ്യുന്നു. ചർമ്മത്തിന്റെ ഇരുൾച്ച മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം മെലാനിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ തെളിമ ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽതന്നെ ഇതിന്റെ റിസൽട്ട് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നതും തുടർന്നുള്ള ഓരോ പ്രാവശ്യവും ചർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കവും നിറവും മെച്ചപ്പെട്ടുവരുന്നത് അറിയുവാൻ കഴിയും.

Post a Comment

0 Comments

Search This Blog