കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും ജൂസ് - Eye Health Tips

കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും ജൂസ്

ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം കണ്ണാണ്. കണ്ണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഉദാസീനത കാരണം പലർക്കും ചെറുപ്പത്തിലേ കണ്ണട ധരിക്കേണ്ട ദുരവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നു. കണ്ണിൽ വെള്ളമൊഴുകുക, ഇൻഫെക്ഷൻ, കാഴ്ച മങ്ങുക ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ണുകൾക്കുവേണ്ട പരിചരണം നൽകാത്തതിനാലുണ്ടാവുന്നു. ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിനായി എത്ത്തോളം നമ്മൾ മിനക്കെടുന്നുവോ അതുപോലെ കണ്ണുകളുടെ പരിചരണകാര്യത്തിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിച്ച് കാഴ്ച ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുതകുന്ന ജൂസും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും 
ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ
 കാരറ്റ് രണ്ട് , ഇഞ്ചി ചെറിയതുണ്ട്, ചാത്തുക്കുടി (മൊസാമ്പി) ഓറഞ്ച്ജ്യൂസ് 50 മില്ലി. 
ചെയ്യേണ്ടരീതി
കാരറ്റും ഇഞ്ചിയും തോലുകളഞ്ഞ് അൽപ്പം വെള്ളം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ചാറെടുക്കുക. ഇതിനോടൊപ്പം ചാത്തുക്കുടി ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും രുചിക്കായി അൽപ്പം തേനും ചേർത്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. 
ഫലങ്ങൾ 
വിറ്റാമിൻ സി, എ, ബീറ്റാകരോട്ടിൻ, ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ഇതിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിരി ക്കുന്നു.
 ദിവസവും ഈ കാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചർമ്മത്തിന്റെയും പൊലിമ വർദ്ധിക്കും. 
  ഷോർട്ട്സൈറ്റ്, ലോങ്ങ്സൈറ്റ് എന്നീ ന്യൂനതകളുള്ളവർ ദിവസവും ഈ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ കാഴ്ചമങ്ങുന്നത് തടയപ്പെടുന്നു.
 കാരറ്റിൽ ഇഞ്ചിയും ചാത്തുകുടിയും ചേരുമ്പോൾ ഉദരസംബന്ധമായ കാൻസർ വരാതെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
 മിഡ്മോർണിങ് എന്ന് പറയുന്ന 11 മണി സമയത്ത് പതിവായി ഈ ജസ് കുടിച്ചുപോന്നാൽ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന നല്ല മാറ്റങ്ങൾ മൂന്നുമാസംകൊണ്ടുതന്നെ അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനാവും.
 ഈ ജ്യൂസ് കരൾ, വൃക്ക, പിത്തസഞ്ചി എന്നീ ആന്തരിക അവയവങ്ങളേയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

Post a Comment

0 Comments

Search This Blog