തിളക്കമുള്ള ചർമ്മം നിങ്ങൾക്കും

തിളക്കമുള്ള ചർമ്മം നിങ്ങൾക്കും

1. കാരറ്റിലെ വൈറ്റമിൻ സി, കരോട്ടിൻ എന്നിവ ചർമ്മത്തിന് നല്ലതാണ്. ദിവസവും കാരറ്റ് കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ വ്യത്യാസം കാണാം 
2. പപ്പായയിലെ വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ ഇ എന്നിവയിൽ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുഖക്കുരുവും ചർമ്മത്തിലെ പാടുകളും അകറ്റാൻ ഫലപ്രദമാണ്. ഇത് മുഖത്ത് തേയ്ക്കാം . കഴിക്കാം . 
3. തക്കാളിയിലെ ലൈകോഫിൻ ചർമ്മത്തിന് തിളക്കവും നിറവും നൽകുന്നു. ഇത് കഴിക്കാം. ഫേസ് പായ്ക്കായും ഉപയോഗിക്കാം. കാൻസർ തടയാനും വണ്ണംകുറയ്ക്കാനും പറ്റിയ ഒന്നാണ് തക്കാളി.
4. കിവിയിലെ വൈറ്റമിൻ സി ചർമ്മത്തിന് നിറം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് കഴിക്കാം, മുഖത്ത് പുരട്ടാം, ചർമ്മത്തിൽ കറുത്ത പാടുള്ളവർ കിവിയുടെ ചാറ് പുരട്ടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
5. ബീറ്റ്റൂട്ട് ചർമ്മത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭക്ഷണസാധനമാണ്. ഇത് ചർമ്മസുഷിരങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കാനും രക്ത പ്രവാഹം കൂട്ടാനും സഹായിക്കും. ദിവസവും ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയോ ഇത് ഫേസ്പായ്ക്കിൽ ചേർക്കുകയോ ചെയ്യാം 6. ഇലക്കറികളിലെ വൈറ്റമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവ ചർമ്മത്തിന് സൗന്ദര്യം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്. ഇവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
7. സ്ട്രോബറിയിലെ വൈറ്റമിൻ സി നല്ലൊന്നാതരം ആന്റി ഓക്സിഡന്റാണ്. ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ചർമ്മത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും. 
8. ചുവന്ന കാപ്സിക്കത്തിലെ ലൈകോഫിന്,വൈറ്റമിൻ സി എന്നിവ ചർമ്മത്തിന് നിറം നൽകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഇവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. 
9. ഗ്രീൻടീയും ചർമ്മത്തിന് നിറം നൽകുന്ന ഘടകമാണ്. ഇതിലെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്കുകൾ കളയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. സൂര്യാഘാതം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ചർമ്മം മൃദുവാക്കുന്നതിനും തടി കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് നല്ലതുതന്നെ. 
10. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കാപ്സിക്കവും, ചർമ്മത്തിന് നിറം നൽകുന്ന ഘടകമാണ്. ഇതിലെ സിലിക്ക ചർമ്മത്തിൽ തിളക്കം നൽകുന്നതിന് സഹായിക്കും. 
11. സോയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചർമ്മത്തിന് നിറം നൽകാൻ സഹായിരുന്നവയാണ് . സോയ മിൽക്ക്, മുഖക്കുരു, മറ്റ് ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പറ്റിയ പരിഹാരങ്ങളാണ്. 
12. വൈറ്റമിൻ സി, ഇ, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് ബ്രോക്കോളി. ഇത് ശരീരവും ചർമ്മവും വൃത്തിയാക്കും. ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകുകയും ചെയ്യും .
13, മീനിലെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ചർമ്മത്തിന് നിറം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്. ഇതിലെ വൈറ്റമിനുകളും ചർമ്മത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും

Post a Comment

0 Comments

Search This Blog