കൂട്ടത്തിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കാൻ ചില ടിപ്സ്

കൂട്ടത്തിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കാൻ ചില ടിപ്സ്

    മുപ്പത് കഴിഞ്ഞവർ ഷിഫോൺ, മൈസൂർ സിൽക്ക് സാരികളും നല്ല കോട്ടൺ സാരികളും ധരിച്ചാൽ അത് പ്രായത്തിന് ഏറെ പ്രൗഢിയും ഭംഗിയും നൽകും.
    നീണ്ട മുഖമുള്ളവർ വലിയ കമ്മലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മുഖത്തിന് ഭംഗിയേറും. അതുപോലെ വട്ടമുഖത്തിന് ജിമുക്കിയാണ് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നത്.
    നീണ്ട മുഖത്തിന് ഗോപി പൊട്ടുകളേക്കാൾ ഭംഗി വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പൊട്ടുകളാണ്.
    ഇന്ന് ക്യാമ്പസിലെ ഇഷ്ടവേഷമാണല്ലോ ലെഗിംഗ്സും കുർത്തയും. ലെഗിംഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഉയരം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഭംഗി കുറയ്ക്കും. അതുപോലെതന്നെ ലൈംഗിംഗ്സ് ഉപോഗിക്കുന്നവർ മുട്ടുവരെ ഇറക്കമുള്ള കുർത്ത ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഭംഗി.
    കൂടുതൽ വണ്ണമുള്ളവർക്കും കൂടുതൽ മെലിഞ്ഞവർക്കും ലൈംഗിസ് ഒട്ടും ചേരുകയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.   വണ്ണമുള്ള ടീനേജ് കുട്ടികൾ നീളത്തിൽ വരെയുള്ള ചുരിദാറുകളോ ചെറിയ ഡിസൈനിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോ ധരിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ഒതുക്കം തോന്നിക്കും. വലിയ പൂക്കളുള്ള ചുരിദാറുകളും ഡസ്സുകളും ഒതുക്കമുള്ള ശരീരക്കാർക്ക് ഏറെ ഭംഗി നൽകും.

Post a Comment

0 Comments

Search This Blog