വാഴപ്പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വാഴപ്പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 

 വാഴപ്പഴത്തിൽ ധാരാളം പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമല്ലോ. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പൊട്ടാസ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പക്ഷേ, കൂടുതൽ പൊട്ടാസ്യം ശരീരത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഗുണകരമല്ല. അതായത് വാഴപ്പഴം അമിതമായി ഉപയോഗിക്കരുത്.  വാഴപ്പഴം നന്നായി പഴുത്തതിനുശേഷമേ കഴിക്കാവൂ.
    ചിലർക്ക് വാഴപ്പഴവും അലർജിയാകാം. വാഴപ്പഴ അലർജിയുള്ളവർക്ക് തൊണ്ടയിൽ ചൊറിച്ചിലും മറ്റും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. വാഴപ്പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണുക.
    വാഴപ്പഴത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഭാരം കൂടുമെന്നതാണ്. എണ്ണം കുറച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. വാഴപ്പഴം കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുമത്രെ. എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഏഴ് വാഴപ്പഴത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരാളും കഴിക്കരുത്. ദിവസവും മൂന്ന് നാലെണ്ണമാകാം. 

Search This Blog

Blog Archive