മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്

മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്

• തേങ്ങാപ്പാൽ ചെറുനാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് തലയിൽ പുരട്ടി തല കഴുകുക. ഇത് താരനുള്ള മികച്ച പ്രതിവിധിയാണ്. 
• തേങ്ങാപ്പാലിൽ കുരുമുളക് പൊടിയിട്ട് തലയിൽ പുരട്ടി തല കഴുകുന്നതും വെളുത്തുള്ളിനീരും കൃഷ്ണതുളസി ഇലയുടെ നീരും ചേർത്ത് തലയിൽ പുരട്ടി കഴുകുന്നതും പേൻശല്യത്തിനുള്ള പ്രതിവിധിയാണ്.
• ചെമ്പരത്തിപൂവിന്റെ ഇതളുകൾ അരച്ച് ഷാംപൂവായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും കറ്റാർവാഴയുടെ നീര് ചേർത്ത് എണ്ണ കാച്ചി ഉപയോഗിക്കുന്നതും തലമുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ ഫലപ്രദമാണ്.
• തലമുടിയുടെ അഗ്രം പിളരുന്നതിന് പ്രതിവിധിയായി, തലമുടിയുടെ അഗ്ര ഭാഗത്ത് നാരങ്ങാനീര് പുരട്ടുക.
• എള്ളണ്ണ പതിവായി തലയിൽ തേച്ച് കുളിക്കുകയോ എള്ളിന്റെ ഇല അരച്ച് പുരട്ടുകയോ ചെയ്താൽ തലമുടി സമൃദ്ധമായി വളരും. ആവണക്കെണ്ണ ചെറുചൂടോടെ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം തലയോട്ടിയിൽ നന്നായി തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. രാവിലെ താളിതേച്ച് തലകഴുകുക. മുടി വളർച്ച സമൃദ്ധമാവും.

Post a Comment

0 Comments

Search This Blog