പല്ലുകളുടെ തിളക്കത്തിനും ശുദ്ധിക്കും

പല്ലുകളുടെ തിളക്കത്തിനും ശുദ്ധിക്കും

നമ്മുടെ പല്ലുകളുടെ തിളക്കം വർദ്ധിക്കാനും അവയുടെ ശുദ്ധിക്കുവേണ്ടിയും പ്രകൃതിദത്തമായ ടിപ്സുകൾ.
     ആപ്പിൾ, പേരയ്ക്ക, കോളിഫ്ളവർ, വെള്ളരിക്ക എന്നിവ പതിവായി കഴിച്ചാൽ വായിൽ അധിക അളവിൽ ഉമിനീര് ചുരത്തും. തന്മൂലം പല്ലുകളിലുള്ള കറകളും അഴുക്കുകളും താനേപോകും.
    ഓറഞ്ച്, ചാത്തുക്കുടി (മൊസമ്പി) എന്നിവ പല്ലുകളിലുണ്ടാവുന്ന രക്തസാവത്തെ തടയും.
    പൈനാപ്പിൾ പല്ലുകളിലെ കറകളകറ്റാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ്.
     വെണ്ണ പല്ലുകളെ അമ്ലതയിൽ നിന്നും സംരക്ഷി ക്കുന്നു. 
 എള്ള്, എള്ളുണ്ട എന്നിവ പല്ലുകളിലെ അഴുക്കിനെ ശുദ്ധമാക്കുന്നു.    
    നല്ലെണ്ണ (എള്ളണ്ണ) കൊണ്ട് വായ കുലുക്കുഴിയുന്നത് പല്ലുകൾ ശുദ്ധമാവാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും.  
     ഉള്ളി, ബാക്ടീരിയാകളെ നശിപ്പിച്ച് പുഴുപ്പൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ തടയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചയായി ചവച്ചുതിന്നുന്നത് നല്ലതാണ്.
    ഇഞ്ചി പല്ലുകളിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ തടഞ്ഞ് മോണയേയും ദശകളേയും സംരക്ഷിക്കും. 
      പല്ലുകളിലെ പ്രധാനഭാഗമായ ഇനാമലിന് കേടു സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ കാരറ്റ് നല്ലവണ്ണം കഴിക്കണം. 
      തുളസി ബാക്ടീരിയാകളെ തടയുന്ന പ്രകൃതി സസ്യമാണ്.
     ചുണ്ടുകൾ വരളാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ തന്നെ പല്ലുകളുടെ തിളക്കം നിലനിൽക്കും.

Post a Comment

0 Comments

Search This Blog